Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op 100procentschaap.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door 100 Procent Schaap schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van 100procentschaap.nl 
1.4 100 Procent Schaap is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten. 

 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Een overeenkomst met 100 Procent Schaap komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres en er geen tweede bericht volgt binnen 7 dagen. Dit in verband met de wisselende voorraad. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.

 

Artikel 3. Prijzen, producten, aanbiedingen

3.1 Alle prijzen op 100 Procent Schaap zijn in Euro's en inclusief BTW vermeld, exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van 100 Procent Schaap tot ontvangst van betaling van datzelfde product is ontvangen.

 

Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via 100procentschaap.nl kan op de volgende wijze worden betaald via overmaking  op rekeningnummer NL91INGB0006959684 t.n.v. Katherina den Dijker, o.v.v. ordernummer.
4.2 Verzendkosten zijn voor rekening klant, Binnen Nederland € 6,95 incl. BTW, voor België € 9,95 incl. BTW. Deze zijn door PostNL berekend. 

 

Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. 100 Procent Schaap streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 dag na ontvangst van betaling te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant.
5.3 Bij weigering of niet aannemen van het pakket hanteren wij de Track en Trace voorwaarden van PostNL en bij opnieuw verzenden zijn de porto kosten voor de klant.
5.4 Een bestelling wordt verstuurd als alle artikelen op voorraad zijn.

 

Artikel 6. Retourneren

6.1 Reclames binnen 24 uur melden.
6.2 Bij retourneren dient de klant te allen tijde het product goed te verpakken en te frankeren, ongefrankeerde retouren worden niet geaccepteerd.
6.3 Retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.

6.4 Binnen 5 werkdagen wordt het geld teruggestort, inclusief de eerder betaalde porto van de bestelling, na ontvangst van het pakket.
6.5 Artikelen mogen niet gebruikt zijn.

Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 100 Procent Schaap is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 100 Procent Schaap
7.4 Als 100 Procent Schaap om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de orderwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele orderbevestiging niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Artikel 8. Links naar websites voor derden

De 100 Procent Schaap website kan links naar andere Websites bevatten. De gelinkte sites zijn niet onder de controle van 100 Procent Schaap en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. 100 Procent Schaap is niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van overdracht vanaf een Gelinkte Site. 100 Procent Schaap verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van 100 Procent Schaap van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan.

 

Artikel 9. Copyright en inhoud

Het is niet toegestaan foto`s, teksten, scripts en lay-outs te kopiëren, aan te passen, te bewerken of te wijzigen, hetzij in zijn geheel of een gedeelte van deze site zonder nadrukkelijke toestemming van 100 Procent Schaap.

 


TerugDeel het met uw vrienden!


Contactgegevens

Facebook